Nicks

Consor fick i uppdrag av Nick’s att utvärdera och utveckla deras GDPR- policy. De upplevde nämligen att det fanns en inneboende osäkerhet kring hur de skulle förhålla sig till hanteringen av personuppgifter samt hur de skulle arbeta med GDPR. Uppdraget innefattade en nulägesanalys av Nick’s befintliga GDPR-policy samt rådgivning i frågor kring GDPR och de nuvarande kraven som ställs på näringsidkare. Detta resulterade i leveransen och framtagandet av en ny heltäckande GDPR-policy att förhålla sig till inom verksamheten. Dessutom tog vi även fram riktlinjer för hur Nick’s bör kommunicera dess hantering av personuppgifter vid extern mailkontakt genom att ta fram en mailfot till företagets medarbetare.

År

2021

Område

Strategi

Kontakt

Emil Lindgren